Preklinická progrese nových organických sloučenin s cílenou biologickou aktivitou (PREKLINPROGRES)

Investor logo
Project Identification
58196
Project Period
3/2017 - 9/2017
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Hlavním cílem předkládaného projektu je zajistit potřebné zdroje pro kvalitní přípravu návazného projektu OPVVV „Předaplikační výzkum“, jehož je cílem optimalizace a preklinická profilace vybraných sloučenin, zejména studie jejich účinnosti in vivo a toxikologické studie. Tento typ studií je pokládán za druh aktivit, které spadají mimo rámec standardního základního výzkumu. Příslušná data jsou však vyžadována ze strany potenciálních partnerů z komerčního sektoru (tzn. inovativních farma firem) tak, aby bylo možné v akceptovatelném časovém rámci dokončit preklinickou fázi a identifikovat optimální sloučeninu/y pro klinické studie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.