Project information
Udržitelné procesy a technologie pro výrobu nových modifikovaných grafenoidů (GRF SNG-MU)

Project Identification
184-Str-2016
Project Period
1/2017 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Senergos, a.s.

Cílem řešení jsou nové udržitelné „Green“ procesy a technologie pro výrobu modifikovaných grafenoidů. Procesy jsou založeny na oxidaci pre-expandovaného levného grafitu v suspenzi v kapalném médiu za působení ultrazvuku při mírně zvýšené teplotě (méně než 100 °C). Kapalné médium lze recyklovat a opakovaně použít, jediným odpadem je voda, popř. chlorid sodný. Jedná se tedy na rozdíl od známých metod využívajících k oxidaci anorganických sloučenin ve vysokých oxidačních stupních, které poskytují jako odpad sloučeniny těžkých kovů (mangan, chrom apod.) o prakticky bezodpadovou technologii poskytující vysoce oxidované grafenoidní struktury s potenciálně širokým aplikačním spektrem. Ty mohou být následně redukovány různým způsobem, popřípadě působením mikrovln na rozdílné redukované grafenoidy obsahující atomy kyslíku, taktéž s potenciálně širokým aplikačním spektrem. Výrobní technologický proces bude založen na použití nízko objemového vysoce účinného průtokového reaktoru s levnou ultrasonifikační nebo mikrovlnnou jednotkou. Uvedeným způsobem připravené grafenoidy, některé zcela nové, rozšíří nabídku na globálním trhu, kde obecně po grafenoidech existuje vysoká poptávka. Hlavními výstupy řešení projektu budou know-how nových udržitelných „Green“ procesů ošetřené patentem (podání patentové přihlášky vynálezu) a pilotní výrobní jednotka.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.