Analýza plantárních tlaků u specifických skupin populace

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Sports Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/51/15/2017
Project Period
9/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Velká část populace trpí problémy s chodidly, ať už se jedná o běžnou populaci či specifické skupiny. Vliv těchto problémů se odráží na trupu, pánevním pletenci, dolní končetině a dalších segmentech těla a projevuje se v chůzi, rovnováze a rozvoji bolesti. Cílem projektu je analýza vlivu deformací chodidla, úrazů a onemocnění dolní končetiny a sportovního zatížení na stereotyp chůze a rozložení plantárních tlaků při chůzi.

Publications

Total number of publications: 4