Project information
Zobrazovací hmotnostní spektrometrie jednotlivých nanočástic

Investor logo
Project Identification
GA18-16583S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Návrh se opírá o původní techniky pro zavádění vzorku do hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP MS), které byly vyvinuty v předchozích projektech. Budeme pokračovat ve fundamentálním studiu laserové desorpce za účasti substrátu (SALD) s cílem zlepšení parametrů analýzy a rozšíření aplikačního pole. Na základě této techniky bude vyvinuta nová metoda pro zobrazení jednotlivých nanočástic. Metoda bude využita k zobrazení nanočástic ve vyschlých kapkách vzorků a buněčných agregátech. Potenciální aplikace metody zahrnují studie pronikání nanočástic do biologických tkání, multiparametrové zobrazení stopových analytů v tkáních značených protilátkami konjugovanými s nanočásticemi a další. Aplikace SALD a tepelného odpařování diodovým laserem (DLTV) ICP MS zahrne analýzu biologicky aktivních sloučenin, např. metalothioneinů nebo sloučenin selenu, a těžkých kovů v malých objemech biologických, klinických a environmentálních vzorků.

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.