Základní mechanismy nanosekundového výboje v kapalné vodě

Investor logo
Project Identification
GA18-04676S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Plasma Physics of the ASCR, v. v. i.

Hodláme objasnit mikroskopické mechanismy které jsou zodpovědné za vznik a generaci mikroplazmatu v kapalné vodě v (sub)nanosekundových časových škálách. Budeme zkoumat jevy zodpovědné za iniciaci výbojů počínaje generací prvních elektronů, jejich multiplikací následovanou vznikem ionizačních vln vedoucích k expanzi plazmových filamentů. Použijeme technik časově rozlišené ICCD mikroskopie, optické emise, absorpce a rozptylových technik. Objasníme dynamiku šíření, morfologii a optické charakteristiky mikrovýbojů generovaných v deionizované kapalné vodě prostřednictvím nanosekundových VN pulsů s rychlou nástupní hranou v elektrodové geometrii hrot-rovina. Experimentální výsledky budou konfrontovány s numerickými modely.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.