Validace Rule-out/rule-in protokolu u pacientů s bolestí na hrudi – pokračování v prospektivní studii

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Bolesti na hrudi představují stav potenciálního ohrožení života. 20-40 % pacientů s bolestmi na hrudi vyšetřených na urgentních příjmech má akutní koronární syndrom. Současná doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního koronárního syndromu preferují k velmi rychlé diagnostice a stratifikaci rizika použití vysoce senzitivní troponiny (hs-Tn). Používané cut-off hodnoty k posouzení dynamiky pro tzv. rule-out/rule-in protokoly (0-1h/ 0-3h protokol) jsou založena na sledování rozsáhlých souborů pacientů, nicméně doposud nebyla provedena prospektivní validace těchto vytvořených postupů v reálné klinické praxi. Cílem práce je prospektivně validovat nově navržené algoritmy u pacientů s bolestmi na hrudi s využitím hs-Tn ; srovnat bezpečnost a efektivnost zkráceného 0-1h protokolu s doporučovaným 0-3h protokolem; vyhodnotit využití hs-Tn k identifikaci pacientů s infarktem myokardu II.typu (sekundární ischémie u pacientů s hypertenzní krizí, tachyarytmiemi atd.) a zjistit přínos echokardiografického vyšetření v rozhodovacím algoritmu u pacientů s bolestmi na hrudi. Celkem je plánováno vyhodnocení cca 1300 pacientů s finální diagnózou stanovenou na základě všech dostupných vyšetřovacích metod a prospektivního 3měsíčního follow-up. Prospektivní observační studie byla zahájena v roce 2017. Podpora specifického výzkumu je plánována na podporu probíhajícího projektu, dalším cílem je do projektu zapojit i další centra. V současné době bylo zařazeno cca 200 pacientů dle platného protokolu.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.