Inovace kolekce fosílií z lokality Holzmaden pro praktickou výuku paleontologie

Project Identification
MUNI/FR/1127/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Od roku 2018 dojde k posílení praktické výuky paleontologie. Projekt je zaměřen na inovaci a zkvalitnění výuky předmětů Paleontologie G1081(k) a Pokročilá paleontologie G2018(k). V rámci zpřístupnění vzorků studentům je nutné zajistit fosilie před další destrukcí a restaurování vzorků pro manipulaci při cvičení z paleontologických předmětů. Pro tento projekt jsou vybrané jedinečné fosilie, které nemají ve výukových sbírkách obdoby. Projekt je řešen dle Dlouhodobého záměru MU na léta 2016–2020.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.