"Vliv mezilékových interakcí na terapeutické okno" vytvoření nové inovativní úlohy pro studenty biochemických oborů. (Vliv mezilékových interakcí na terapeutické okno)

Project Identification
MUNI/FR/1103/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem předkládaného projektu je vytvoření nové laboratorní úlohy, která se bude zabývat vlivem mezilékových interakcí na terapeutické rozmezí aplikovaných léčiv. Studenti se prakticky seznámí s fenoménem mezilékových interakcí a názorně budou pozorovat vzájemný vliv různých léčiv na jejich vazebné parametry. Měření bude probíhat na přístroji kapilární elektroforéza s využitím UV-VIS a MS detekce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.