Inovace předmětu Z0158 Terénní cvičení z ekonomické geografie

Project Identification
MUNI/FR/0826/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je inovace předmětu „Terénní cvičení z ekonomické geografie“. Hlavní přidanou hodnotou inovace je rozšíření projektové výuky v reálném prostředí (konkrétní lokalita) na reálném problému či výzkumném tématu. Studenti si tak osvojí použití geografických výzkumných metod v praxi. Mezi hlavní výstupy projektu patří realizace samotného výzkumu (včetně prezentací odborníků z praxe) a vznik výukových materiálů, nákup relevantní odborné literatury a statistických dat.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.