Project information
Genomické a proteomické přístupy k objasnění biologických procesů (GenProBio)

Project Identification
MUNI/A/0829/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na výzkum v tématických oblastech:
1) Struktura a evoluce eukaryotických chromozomů a mechanismy zajišťující stabilitu genomu
2) Telomery a epigenetická regulace jejich udržování
3) Signální dráhy v regulaci vývoje rostlin
4) Molekulární podstata vrozených poruch
K řešení výzkumných úkolů budou využívány metody genomiky a proteomiky v kombinaci s biofyzikálními, biochemickými a bioinformatickými přístupy a metodami strukturní biologie. Projekt integruje hlavní směry výzkumu studentů magisterského a doktorského studia prováděný v rámci závěrečných prací studentů a rozvíjí cíle výzkumných projektů pracovníků působících v roli školitelů a konzultantů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.