Project information
Vývoj metod a instrumentace pro analýzu biologicky významných látek 2018

Project Identification
MUNI/A/1286/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Při vývoji nových metod a instrumentace pro analýzu organických sloučenin a biosloučenin se budeme opírat o spektrometrické, separační a elektrochemické techniky. Vhodnou kombinací těchto metod lze dosáhnout vysoké selektivity při zachování nízkých mezí detekce a krátké doby analýzy. Důležitou úlohu budou hrát chemometrické postupy, modelování a zpracování dat.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.