Podpora výzkumné činnosti studentů Mikrobiologie a molekulární biotechnologie 2

Project Identification
MUNI/A/1080/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem navrhovaného projektu je podpora výzkumné práce studentů magisterského studijního programu Experimentální biologie, studijního směru Mikrobiologie a molekulární biotechnologie a studentů doktorského studijního programu Biologie v oboru Mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Realizací projektu dojde ke zvýšení odborné kvality závěrečných prací, studenti budou mít možnost prezentace dosažených výsledků na národních a mezinárodních konferencích nebo ve vědeckých časopisech. Finanční prostředky projektu umožní začlenění studentů mikrobiologie do renomovaných vědeckých týmů řešících aktuální témata v oblasti identifikace a taxonomie doposud nepopsaných mikroorganizmů, environmentální mikrobiologie, diagnostiky patogenních mikroorganizmů, potravinářské biotechnologie nebo výzkumu klíčové role mikroorganizmů v technologiích využívajících obnovitelné zdroje energie.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.