Anthropology at work/Antropologie v komerční praxi (Anthropowork)

Project Identification
MUNI/FR/0852/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt se zaměřuje na vytvoření a výuku předmětu, jehož záměrem je praktická aplikace znalostí a dovedností z jednotlivých antropologických odvětví biologické a sociokulturní antropologie. Předmět se bude zabývat uplatněním antropologa v komerční sféře. Výstupem předmětu by měl být antropolog připravený uplatnit poznatky z jednotlivých antropologických odvětví ve firemním prostředí a to se zaměřením na tyto oblasti: organizace práce, ergonomie, marketing a mezinárodní obchod.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.