Inovace a modernizace výuky zavedením předmětu "Interní faktory expozice" (Metabolomika)

Project Identification
MUNI/FR/0955/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Zavedení interdisciplinárního předmětu „Interní faktory expozice“ je logickým vyústěním dlouhodobé snahy o inovaci a modernizaci výuky na pracovišti. Po změně struktury studia v roce 2019 se nový předmět stane pilířem vznikajícího navazujícího magisterského oboru „Životní prostředí a zdraví“. Jeho sylabus kombinuje poznatky z klasických vědních oborů jako je environmentální chemie, farmakologie a biochemie s konceptem moderních „omických“ disciplín (tj. metabolomika, proteomika).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.