Nové experimenty a výukové přístupy v předmětu embryologie - cvičení (inovace embryologie-cvičení)

Project Identification
MUNI/FR/1082/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Výuka předmětu embryologie-cvičení je založena na třech přístupech - praktické experimenty, exkurze do praxe a studium embryologických preparátů. V současnosti je nejvíce lekcí tvořeno právě studiem preparátů, proto je cílem tohoto projektu podpořit experimentální část výuky. Omezení času pro studium preparátů následně vyvolává nutnost zoptimalizovat a modernizovat přístup k této části výuky. Nové experimenty budou realizovány v součinnosti s odborníky z praxe.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.