Inovace kurzů MAS10c a MAS20c s využitím software R

Project Identification
MUNI/FR/1059/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Náplň projektu spočívá v inovaci kurzů MAS10c a MAS02c. Důležitou součástí projektu bude vytvoření dvou elektronických publikací Sbírka příkladů k přednášce Aplikovaná statistika I (s využitím R), Sbírka příkladů k přednášce Aplikovaná statistika II (s využitím R) a vytvoření sady interaktivních testů pro samostudium a ověření znalostí studentů.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.