Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Economics and Administration. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
TL01000061
Project Period
4/2018 - 4/2021
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Charles University Prague

Cílem projektu je stanovená postupů pro hodnocení intenzity vlivů plynoucích ze změněné propojenosti metropolitních center s ostatními centry různých úrovní (regionální a lokální) a periferních (příhraničních i vnitřních) území a hodnocení vlivů Rychlých spojení na pracovní trhy v kontextu ČR i blízkého zahraničí. Výsledky projektu ukáží postupy, jak je možné analyzovat tzv. měkké dopady tzv. tvrdých infrastrukturních projektů. Poznatky budou využity aplikačním garantem jako podklady pro zpracování budoucích studií příležitostí či nákladových analýz (cost-benefit-analysis) pro připravované projekty.

Publications