Od konformace po biologické funkce proteinu HP1

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA18-07384S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

Budeme specifikovat funkční vlastnosti HP1 při nero-diferenciaci nebo poškození DNA. Budeme charakterizovat typy HP1 proteinu a jejich domén pomocí FLIM-FRET a hmotnostní spektrometrie (HS). Výsledky HS, týkající se post-translačních modifikacích HP1, použijeme pro predikci HP1 konformace.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.