Profil senzomotorických schopností u specifických populačních skupin

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Sports Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1199/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem výzkumu je zjistit dynamiku vývoje senzomotorických schopností, kterou má na svědomí mozeček u dvou specifických skupin (vrcholoví sportovci v průběhu sezony a ženy v průběhu těhotenství). Sběr doplňujících dat k běžícímu výzkumu.