Project information
Strukturní a funkční studie stafylokokového fága phi812

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/C/1387/2017
Project Period
2/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Staphylococcus aureus je lidský patogen způsobující škálu onemocnění od kožních infekcí po život ohrožující pneumonie, záněty mozku a sepse. K léčbě těchto infekcí by mohl být použit fág phi812, který účinně likviduje většinu kmenů zlatého stafylokoka, včetně těch rezistentních k antibiotikům. Cílem projektu je určení struktury a funkce několika proteinů tvořících kapsid tohoto bakteriofága. Tyto proteiny se pravděpodobně účastní procesu uvolnění fágového genomu do hostitelské bakterie, čímž je zahájena infekce. Proteiny budou exprimovány v buňkách E. coli a jejich struktury určeny pomocí metod makromolekulární krystalografie nebo cryo-elektronové mikroskopie. Na základě těchto struktur bude možné lépe popsat proces infekce bakterie fágem. Současně bude pomocí systému CRISPR/Cas9 v buňkách S. aureus studována funkce fágových proteinů v jejich přirozeném prostředí, tj. jako součást virionu. Vzniklé mutantní formy bakteriofága budou využity pro studii významu dlouhých bičíků bakteriofágů a také pro analýzu interakcí fága se stafylokokových biofilmem, což je struktura, kterou tyto bakterie tvoří v místě infekce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.