Účinnost chemoterapeutik v 3D modelech nádorové tkáně

Project Identification
MUNI/C/1409/2017
Project Period
2/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cytotoxicita chemoterapeutik bývá tradičně testována na jednovrstevných kulturách nádorových buněk. 3D modely nádorové tkáně se však svými vlastnostmi více přibližují skutečným podmínkám nádoru a rozšiřují tak spektrum parametrů ovlivňujících efektivitu testovaných léčiv (hypoxie, acidóza, dostupnost živin, mezibuněčné interakce, změny buněčného cyklu, aktivace signálních drah, změny metabolismu).
Tento projekt se zaměří na charakterizaci 3D modelů nádorové tkáně s důrazem na popis signálních drah v nich aktivovaných a stanovení cytotoxicity vybraných léčiv i chemoterapeutik ve stadiu klinického výzkumu v těchto modelech včetně jejich porovnání s modely jednovrstevnými.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.