Optimalizace plazmové úpravy obalových materiálů používaných v masném průmyslu vedoucí ke zlepšení jejich adhezních vlastností (PlasMas)

Project Identification
MUNI/31/63965/2018
Project Period
7/2018 - 6/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt řeší problematiku plazmové povrchové úpravy obalových materiálů používaných v masném průmyslu. Hlavním cílem je optimalizace takovéto úpravy, založené na technologii využívající jako zdroj plazmatu difúzní koplanární povrchový bariérový výboj (DCSBD), za účelem zvýšení adheze (přilnavosti) umělých střívek k masové hmotě. Optimalizace bude zahrnovat stanovení optimálního expozičního času plazmové úpravy, vzdálenosti opracovávaného povrchu od generovaného plazmatu, úpravu frekvence a amplitudy napájecího napětí, případně volbu vhodného, finančně nenáročného pracovního plynu. K posouzení vlivu jednotlivých parametrů plazmové úpravy na výslednou přilnavost budou realizované laboratorní povrchové analýzy, ale i speciální adhezní testy používané v potravinářském průmyslu. Výstupem projektu bude optimalizovaná metoda chráněná užitným vzorem. V případě úspěšného naplnění cíle projektu předpokládáme, že o jeho výstupy projeví zájem firmy zabývající se nejen výrobou umělých střívek, ale i komercializací moderních plazmových technologií. Vzhledem k tomu, že řešená problematika je v současnosti velmi aktuální, má komercializace této metody slibný potenciál.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.