Project information
Adaptivní dělič napětí pro měření vysokonapěťových pulzů (ADVN)

Project Identification
MUNI/31/63925/2018
Project Period
5/2018 - 4/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je konstrukce adaptivního napěťového děliče, který by umožňoval jak měření špičkových hodnot napětí ve vysokonapěťových pulzech, tak i zvýšenou přesnost měření nízkých hodnot napětí v oblastech doznívání těchto pulzů. Výsledkem má být ověřené funkční zařízení, které je možné použít k měřením průběhů napěťových pulzů nebo určování jejich energie. Konstrukce hotového funkčního vzorku je nutná pro prokázání funkčnosti technologie pro zájemce z průmyslu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.