Project information
VZÁJEMNĚ PROPOJENÝ SYSTÉM IDENTIFIKACE A ROZVOJE PŘÍRODOVĚDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ JMK NA MU V ROCE 2018 (Podpora nadání na MU)

Project Identification
0037/7/NAD/2018
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies

Investice do rozvoje talentů přináší společnosti užitek v mnoha oblastech. V roce 2016 jsme na MU (i díky podpoře MŠMT) začali budovat systém identifikace a následného vzdělávání nadaných žáků v biologii a chemii. Podařilo se nám identifikovat 30 mimořádně nadaných žáků a studentů, kterým jsme připravili následné krátkodobé i dlouhodobé rozvojové programy. S ohledem na získané zkušenosti považujeme za důležité ve formování systému pokračovat a uzpůsobit jej zjištěným poznatkům a zkušenostem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.