Revize a publikace rukopisu "Breast cancer classification based on proteotypes obtained by SWATH mass spectrometry"

Project Identification
MUNI/E/0514/2018
Project Period
5/2018 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem předkládaného projektu je pokrýt náklady revize a publikace rukopisu "Breast cancer classification based on proteotypes obtained by SWATH mass spectrometry", který představuje velmi slibné výsledky zlepšené klasifikace nádorů prsu novou technikou na bázi hmotnostní spektrometrie. Rukopis je výsledkem spolupráce Masarykovy univerzity s celosvětově vedoucí výzkumnou skupinou prof. Ruediho Aebersolda (ETH Zurich) a s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně. Revize rukopisu byla vyžádána časopisem Cell Systems (IF=8.406) a je nyní ve fázi zpracování.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.