Project information
Efektivita nových postupů regulace škodlivých činitelů v ovocnářství (Biosady)

Project Identification
QK1910296
Project Period
1/2019 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Agriculture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
RADANAL s.r.o.

Předmětem řešení projektu je výzkum nových metod signalizace výskytu a vývoje chorob a škůdců v ovocných sadech, sběr a zpracování meteorologických dat umístěných přímo ve výsadbách a využívání moderních signalizačních a předpovědních modelům jako podpůrných rozhodovacích systémů, podpora přirozených nepřátel škůdců a zyyšování biodiverzity predátorů.
Další oblastí je porovnání obsahů a koncentrací bioaktivních látek prospěšných lidskému zdraví v ovoci pocházející z EKO a IPM produkce.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.