Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Oppidum jako urbánní krajina: multidisciplinární přístup ke zkoumání prostorové struktury na Bibracte (OPPUK)

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Arts. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA19-02606S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Institute of Geology of the ASCR, v. v. i.

"Keltská" oppida - rozsáhlé opevněné areály - představují výrazný urbanizační fenomén závěru doby železné. Předkládaný projekt se zaměří na multidisciplinární výzkum "prázdných" míst na oppidu, na kterých nebyla zjištěna žádná zástavba. Studie bude vedena na konkrétním příkladu oppida Mt. Beuvray/Bibracte ve Francii, na jehož výzkumu se podílí tým Ústavu archeologie a muzeologie FF MU od roku 2006. Výsledky výzkumu budou založeny na souborné interpretaci dat získaných geofyzikálními, archeologickými, geologickými a paleoekologickými metodami, umožní řešit otázku způsobu využívání těchto ploch a způsobu nakládání s prostorem "intra muros".

Publications

Total number of publications: 6