Podpora řešení problémů na poli teoretické fyziky, astrofyziky a fyzikálního vzdělávání

Project Identification
MUNI/A/1497/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Plánujeme podporovat studentský výzkum na polích teoretické fyziky, astrofyziky a fyzikálního vzdělávání. Výzkum v oblasti kvantové optiky se bude realisovat na absolutních optických instrumentech a v rámci optiky zakřivených prostorů. Dále budeme analysovat radiální a azimutální profily slupkových galaxií pro studium temné hmoty. Budeme zkoumat dvojhvězdy s RR Lyrae složkou a Cefeidami. Také bude pokračovat studium možností použití metody Monte Carlo na řešení problému přenosu záření a bude podrobně studována hvězda HD 45166.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.