Project information
Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s povrchy pevných látek 7

Project Identification
MUNI/A/0959/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Studenti magisterského a doktorského studia budou v rámci akreditovaného studijního oboru Fyzika plazmatu řešit dílčí vědecko - výzkumné úkoly, kterými se Ústav fyzikální elektroniky a Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (Centrum) dlouhodobě zabývá. Pod odborným vedením svého školitele (a s přispěním ostatních členů Ústavu a Centra) budou tito studenti v průběhu řešení projektu pracovat na svých diplomových a disertačních pracích v následujících perspektivních směrech: Diagnostika a modelování plazmatu, Depozice a charakterizace tenkých vrstev a nanostrukturních materiálů, Úprava a modifikace povrchů plazmatem. Výsledky prací budou důsledně publikovány v mezinárodních časopisech a prezentovány na konferencích a workshopech. S podporou tohoto projektu bude realizována zejména účast na konferencích, podpora publikačně aktivních studentů formou stipendií, nákup a zajištění provozních prostředků pro experimentální práci. Část finančních prostředků bude použita na stipendijní program ústavu pro studenty publikující v kvalitních časopisech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.