Inovace laboratorní úlohy v rámci předmětu C8102 Speciální metody – praktikum

Project Identification
MUNI/FR/1531/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt je zaměřen na inovaci laboratorní úlohy v rámci předmětu C8102 Speciální metody – praktikum. V současné době se úloha zabývá srovnáním citlivosti konvenční a kapilární kapalinové chromatografie s využitím off-line extrakce dopaminu. Úloha bude inovována zařazením nové techniky in-line extrakce pomocí vícefunkční monolitické kapilární kolony. S využitím automatického dávkování vzorku dojde ke zvýšení citlivosti stanovení dopaminu pomocí nejnovějších trendů analytické chemie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.