Příprava metodických listů předmětu společného základu - Seminář k úvodu ped psy/Introduction

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/FR/1218/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je vytvořit metodické listy pro výuku předmětu Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie, který probíhá v češtině i angličtině. Metodické listy jednotlivých seminářů vytvoří tým 12-ti vyučujících předmětu na základě svých příkladů dobré praxe. Metodické listy přispějí k šíření výukového know-how mezi vyučujícími, nastavování jednotné podoby seminářů (celkem 27 seminárních skupin pro cca 700 studentů) a k socializaci nově příchozích vyučujících předmětu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.