Validace diagnostického panelu krátkých nekódujících RNA v krevním séru pacientů s kolorektálním karcinomem s cílem umožnit jeho transfer a vývoj inovativní neinvazivní diagnostiky průmyslovým partnerem

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/71/71151/2019
Project Period
1/2019 - 11/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Nádory tlustého střeva a konečníku (CRC) jsou celosvětově třetími nejčastějšími nádorovými onemocněními, přičemž v České republice je ročně nově diagnostikováno kolem osmi tisíc případů a téměř pět tisíc osob na tuto nemoc zemře. K lepším výsledkům léčby pacientů s CRC jednoznačně přispívá jejich včasná diagnostika. Z tohoto důvodu je v České republice prováděn celoplošný screening založený na testu okultního krvácení do stolice (TOKS). Tato v současnosti standardně využívaná screeningová metoda je však nedostatečně citlivá i specifická. Mnohem citlivějšími a specifičtějšími biomarkery se zdají být vybrané krátké nekódující RNA (snRNA) cirkulující v krevním séru, které současně vykazují vysokou stabilitu, a jsou tak považovány za slibné diagnostické nástroje využitelné v klinické praxi. V roce 2018 byla mimo jiné Masarykovou univerzitou podána patentová přihláška obsahující panel kandidátních sérových snRNA schopných identifikovat pacienty s CRC až s 99% senzitivitou a 90% specificitou. Validace a potvrzení schopnosti tohoto panelu snRNA diagnostikovat pacienty s CRC na rozsáhlém nezávislém souboru vzorků by zcela jistě přiblížila možnost jeho transferu a vývoje inovativní neinvazivní diagnostiky průmyslovým partnerem.
V případě kladného hodnocení ze strany CTT bude návrh projektu postoupen schválení Etické komise.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.