Rozšíření praktické výuky v předmětu C9320 o novou úlohu „Síla a nedostatky difúze v rámci novodobé miniaturizace“

Project Identification
MUNI/FR/1239/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je přiblížit studentům aktuální problematiku při vývoji metod spojených s miniaturizací využívající čipy a průtoky kapalin v kapilárách a kanálcích. Dostatečná účinnost míchání vzorku a reagencií v těchto přístupech je klíčová. V nové laboratorní úloze se studenti prakticky seznámí s klíčovými parametry difúze a s jejich důležitostí v celém procesu miniaturizace. Dále získají zkušenosti s pokročilejšími funkcemi programu Excel, na kterém budou příklady i modelovat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.