Inovace předmětů zaměřených na právo duševního vlastnictví

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/FR/1342/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmětem navrhovaného projektu je vytvoření efektivní učební pomůcky pro studenty předmětu Právo duševního vlastnictví, jakož i dalších předmětů z oblasti práva duševního vlastnictví, a to v podobě e-learningové publikace sestávající ze tří modulů (normativní texty, učební texty, vybraná soudní rozhodnutí).

Cílem je zefektivnění výuky dané problematiky a její přiblížení studentům a odborné veřejnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.