Characterization of the molecular mechanisms of the human adenosine demethylases

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA19-21829S (kod CEP: GA19-21829S)
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

N6-methyladenosine (m6A) je nejčastější interní modifikace eukaryotických mRNA. Tato modifikace má potenciál regulovat řadu funkcí mRNA. Faktory, které se účastní metylace, jejího rozpoznání a také odstranění jednak ovlivňují téměř všechny aspekty životního cyklu mRNA, a také řadu dalších buněčných, vývojových pochodů a onemocnění. Přes intenzivní výzkum, v tomto oboru existuje řada kontroverzních publikací a nedořešených otázek, zejména v oblasti demetyláz, tzv. "eraserů". Obě známé demetylázy FTO a ALKBH5 mají funkci v procesování mRNA, ale princip jejich účinku nebyl dosud vysvětlen. Navíc stále existují nejasnosti, jaké různé modifikace a nukleotidy dokáže FTO demodifikovat in vivo. Tento projekt si klade za cíl odpovědět na tyto důležité otázky. Zahrnuje studium mechanismu FTO v procesování mRNA, důkladné testování jeho aktivity a studium funkce pomocí odhalení interakčních partnerů in vivo.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.