Project information
Chromatin environment induced by genotoxic agents

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
GJ19-11880Y (kod CEP: GJ19-11880Y)
Project Period
1/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Poškození DNA indukuje reorganizaci chromatinu nezbytnou k navedení poškozených do těsné blízkosti opravných proteinových komplexů, nutných pro efektivní opravu poškozené DNA. V rostlinách není zcela známo, jakými změnami na úrovni pozice nukleosomů, výměny histonových variant nebo skladby histonových modifikací, okolí poškozené DNA během opravy prochází. V tomto projektu budeme detailně studovat změny chromatinu způsobené inhibitorem topoizomerázy I camptothecinem (CPT) a určíme, jak se mění umístění a složení nukleosomů, které oblasti genomu jsou CPT přednostně ovlivněny a zda určitá specifická dráha zprostředkovává odpověď na poškození DNA touto látku. V projektu budeme využívat rosrtlinných linií mutantních defektních v genech pro správné sestavování chromatinu, které vykazují odolnost vůči CPT a tak poslouží jako unikátní experimentální systém. Vzhledem k tomu, že CPT se používá k léčbě rakoviny a výsledek tohoto projektu přinese hlubší znalosti o buněčné odpovědi na stimulaci CPT, výsledky mohou být potenciálně využity také v klinickém výzkumu.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.