The polyploid past versus diploid present: evolution and diversification of the southern African Heliophila

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA19-07487S (kod CEP: GA19-07487S)
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Tribus Heliophileae s jediným rodem Heliophila obsahuje c. 100 druhů endemických v jižní Africe. Heliophileae jsou morfologicky nejdiverzifikovanějším tribem čeledi brukvovitých ve všech aspektech jakými jsou životní forma, olistění a morfologie květů a plodů. Navzdory této rozmanitosti jsou původ tribu a jeho vnitrotribová struktura nejasné. Naše předběžná cytogenetická studie odhalila triplikaci ancestrálních genomických bloků v genomech několika diploidních Heliophila druhů, dokazující hexaploidní původ tribu. Cytogenetická data prozrazují, že v diverzifikaci Heliophileae hrála pravděpodobně klíčovou roli post-polyploidní diploidizace asociovaná s redukcí chromosomového počtu z původně hexaploidního k dnešním quasi-diploidním genomům. Navrhovaný project si klade za cíl využít kombinaci nejmodernějších metodických přístupů (srovnávací cytogenetika, celogenomové sekvenování, analýza repetitivní DNA, modelace ekologických nik) k odhalení podstaty post-polyploidní diploidizace v tribu Heliophileae a jejího efektu na diverzifikaci a adaptivní radiaci tribu.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.