Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Paleoklimatologický význam paleozoických červených pelagických karbonátů: časově specifické facie nebo produkty mikrobiální aktivity?

Investor logo
Project Identification
GA19-17435S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
Czech Geological Survey

Červené pelagické vápence jsou pozoruhodnými mořskými faciemi, které zpravidla vznikají v oligotrofních podmínkách při dobrém prokysličení mořského dna a/nebo díky aktivitě baktérií oxidujících železo. Mechanismus jejich ukládání však není dobře znám. Tyto facie se běžně vyskytují ve fanerozoických teplých obdobích “skleníkového” klimatu (devon, jura, křída) a lze je tudíž považovat za časově-specifické facie spojené s redoxními podmínkami během sedimentace, podobně jako černé břidlice. V tomto projektu budeme studovat červené vápence tří paleozoických období - středního ordoviku, raného a pozdního devonu - v sedmi oblastech Evropy a jižní Číny. Pomocí analýzy stratigrafického kontextu, karbonátové petrologie, mineralogie Fe oxy-hydroxidů, geochemie a mikrogeochemie prvků a stabilních izotopů budeme interpretovat řídící faktory ukládání červených karbonátů, jako jsou redoxní podmínky, organická produktivita a přítomnost či nepřítomnost mikrobiální činnosti. Základním cílem je pochopit původ a paleoklimatologický kontext depozice červených karbonátových facií v paleozoiku.

Publications

Total number of publications: 2