Mramor jako surovina šperků v neolitu střední Evropy

Investor logo
Project Identification
GA19-04121S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Mramor jako surovina využívaná v neolitu stál dosud stranou zájmu badatelů. Oblast Čech má ideální předpoklady pro toto studium. Již v r. 1937 zde bylo zjištěno poprvé v Evropě pravěké dobývání mramoru na kopci Bílý kámen u Sázavy. Jsou zde rovněž zmapovány výskyty mramorových náramků či vývrtků po jejich výrobě, které se navíc objevují i ve východním Německu a v Bavorsku. Není dosud jasné, zda mramorové artefakty pocházejí z Bílého kamene či jiných zdrojů. Proto bude petrograficky a geochemicky charakterizována surovina z Bílého kamene a dalších potenciálních zdrojů a tato data budou srovnána se surovinou mramorových náramků. Na Bílém kameni rovněž proběhne terénní archeologický výzkum pro zjištění způsobu dobývání, opracování suroviny na místě a stavu, v jakém byla distribuována na místa finálního zpracování.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.