Obchodní jméno jako předmět práva průmyslového vlastnictví

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1134/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Termín „obchodní jméno“ byl v českém právním řádu nahrazen k 1. lednu 2001 pojmem „obchodní firma“, který byl na našem území používán za období účinnosti ABGB. Obsah těchto právních institutů se však plně nepřekrývá a část materie dříve upravené pod problematikou práv k obchodnímu jménu zůstává dodnes opomenuta.

S ohledem na rostoucí hodnotu práv na označení, což můžeme demonstrovat na samotném vývoji české právní úpravy, kdy od 1. ledna 2014 je nyní možné převést obchodní firmu i bez závodu podnikatele, považujeme za důležité vymezit práva a povinnosti vážící se k tomuto základnímu právu podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku.

Cílem projektu je tedy výzkum problematiky práv k obchodnímu jménu v rámci stejnojmenného disertačního projektu na úrovni metaanalýzy v oblasti práv na označení a deskriptivně-analytický výzkum relevantní právní úpravy pro zodpovězení níže uvedených otázek, a to zejména v oblasti vztahů firemního práva a práva k obchodnímu jménu.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.