Zvláštnosti mezi cefeidami z Galaktického pole (Cefeidy)

Project Identification
MUNI/C/1675/2018
Project Period
2/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Pulzující hvězdy typu delta Cefei (cefeidy) jsou jedním z nejdůležitějších typů hvězd vůbec. Především slouží jako primární zdroj informací o vzdálenostech ve vesmíru, ale také k mapování rozložení mladých hvězdných populací a jejich chemického složení nejen v naší Galaxii. Proto je velmi důležité porozumět jejich chování a přesně znát charakteristiky těchto hvězd. Ukazuje se, že i v době mamutích přehlídek oblohy chybí správná klasifikace a znalost fyzikálních parametrů velké části hvězd tohoto typu. Proto bude projekt zaměřen na klasifikaci a charakteristiku atmosférických parametrů několika hvězd označených jako cefeidy, které nemají určeno chemické složení. K tomu poslouží nově získaná spektra, ale také fotometrická data jak nově pořízená, tak také z přehlídek. Výzkum bude přínosný také tím, že umožní odhalit případnou dvojhvězdnost či přítomnost okolohvězdné obálky, které mohou mít zásadní vliv pro určení vzdálenosti objektu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.