Prevence a diagnostika únavy u dospívajících sportovců

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Sports Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1539/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Prevence a diagnostika únavy u dospívajících sportovců je téma, které je velice aktuální. Sportovní zatížení dospívajících jedinců přináší kromě řady pozitivních výhod pro jejich duševní i fyzický vývoj současně i zvýšenou míru rizika výskytu celé řady negativních důsledků, mezi něž jsou řazeny zejména chronická únava - syndrom přetrénování (též nově nazývaný: nevysvětlitelný pokles výkonnosti). Tyto negativní důsledky významným způsobem ovlivňují současný i budoucí fyzický, psychický i sociální vývoj mladých sportovců. Primárním cílem předkládaného projektu je položení základů interdisciplinární spolupráce pro komplexní výzkum subchronické a chronické únavy na sportovní, psychologické i biochemické úrovni. Projekt je zaměřen na diagnostiku stavu únavy u moderních gymnastek, mezi hlavní diagnostické metody bude zařazena analýza SF, biochemická analýza slin (IgA, lysozym, celkový počet bílkovin), psychologické dotazníky (POMS-A, SQI) a energetická dostupnost (LEAF-Q, analýza jídelníčku, energetický výdej). Výstupem projektu bude odborná kniha s tématikou Prevence a diagnostika únavy (habilitační práce).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.