Vliv délky odpočinku a věku na dynamiku změn silových parametrů

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Sports Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1325/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Reakce dětského organismu na zátěž se v mnohých ohledech liší od dospělých sportovců. Děti jsou jednak jsou schopny setrvat déle v aerobní zóně a nedosahovat tak vysokých hodnot laktátu, disponují tendencí k rychlejší resyntéze ATP-CP a rychleji obnovují klidovou srdeční frekvenci. Regenerace dětského organismu je efektivnější a proto se dá očekávat, že délky odpočinku mohou být kratší. Cílem projektu je zjistit, zda budou děti díky rychlejší regeneraci schopny dosahovat požadovaných výkonů s kratším intervalem odpočinku, což by umožnilo zkrátit celkový čas silové intervence a poskytlo více prostoru pro rozvoj potřebných technických a taktických dovedností, případně možnost využití i v běžných hodinách tělesné výchovy.