Nanolaminátní vrstvy připravené magnetronovým naprašováním - perspektivní tvrdý materiál se zvýšenou lomovou houževnatostí

Investor logo
Project Identification
GA19-03899S
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Hlavním cílem předkládaného projektu je kriticky zhodnotit teoretické předpovědi založené na ab-initio výpočtech, které naznačují, že nanolominátní MAX-fázi podobný povlak X-B-C by měl vykazovat vhodnou kombinaci vlastností kovů a keramik – vysokou tvrdost a tuhost a současně i střední tažnost a zvýšenou lomovou houževnatost. Hlavními cíli tohoto projektu je připravit tyto vrstvy depozičním procesem se zvýšenou ionizací a objasnit vliv mezi jejich mikrostrukturou, fázovým složením a mechanickými vlastnostmi. Kromě studia vrstev obsahujících výhradně polykrystalickou fázi X2BC (X = W nebo Nb) budou studovány možnosti dalšího vylepšení mechanických vlastnosti těchto vrstev. Aby byly zachovány teoreticky předpovězené dobré mechanické vlastnosti W2BC a získala se navíc i výborná stabilita Nb2BC bude W v W2BC částečně nahrazen Nb. Dále bude také X-B-C systém připravován a studován ve formě nanokompozitu s proměnným podílem krystalické a amorfní fáze, která by měla spontánně růst díky nadbytku některých prvků.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.