Růstové strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám

Investor logo
Project Identification
GA19-13231S
Project Period
3/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Botany of the ASCR, v. v. i.
Charles University

V rámci společného projektu s UK a Bot. Ústavem AV ČR budeme zkoumat růstové strategie trvalek, Na MU budeme u ca 300 druhů měřit pomocí průtokové cytometrie počet a velikost buněk v pupenech a dospělých rostlinách

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.