Klinicky relevantní biochemické, imunologické a buněčné biomarkery Alzheimerovy nemoci a stárnutí (BioMAD)

Project Identification
NV19-08-00472
Project Period
5/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Alzheimerova nemoc (AN) je nejběžnější příčinou demence (60-80% případů) u starší populace po celém světě. Současný výzkum podporuje myšlenku, že agregace bílkovin iniciuje nástup Alzheimerovy choroby. Navzdory velkému množství dostupné literatury a studií zůstávají mechanismus patogeneze, spolehlivé klinické markery progrese a potenciální léčba AN neznámé. Pokročilé techniky hmotnostní spektrometrii otevírají nové možnosti ke studiu biomarkerů AN. V rámci projektu bude hmotnostní spektrometrie aplikována k analýze podrobně charakterizované sady klinických vzorků (tj. mozkové tkáně, mozkomíšního moku, séra) ze zvířecího experimentálního modelu stárnutí a také od účastníků longitudinální studie s biomarkery AN a dobrovolníků podstupujících neurochirurgický zákrok. Projekt se zabývá především studiem aktuálními hypotézami vzniku AN vlivem přímé nebo zprostředkované imunitní odezvy a zánětu, k čemuž využívá stanovení zánětlivých proteinů a membránových lipidů. Souběžně počítá s vytvořením knihovny indukovaných pluripotentních kmenových buněk a také adekvátního in vitro modelu s využitím mozkových organoidů kultivovaných z lidských embryonálních kmenových buněk jako vhodného nástroje pro testování hypotéz. Navržená kombinace studia biomarkerů pomocí hmotnostní spektrometrie a buněčného modelu k testování hypotéz má potenciál transformovat oblast výzkumu AN.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.