VZÁJEMNĚ PROPOJENÝ SYSTÉM IDENTIFIKACE A ROZVOJE PŘÍRODOVĚDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ JMK NA MU V ROCE 2019

Project Identification
0053/7/NAD/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies

Investice do rozvoje talentů přináší společnosti nemalý užitek v mnoha oblastech. Toto téma je jednou z priorit MŠMT. Cílem předloženého projektu je navázat a pokračovat na Masarykově univerzitě v synergickém, odborně zakotveném, vzájemně provázaném systému identifikace a vzdělávání talentovaných žáků a studentů (v přírodních vědách), ale i podpory jejich učitelů, případně rodičů. Projekt reaguje na klíčové cíle Koncepce 2014 -2020 (MŠMT), zejména na potřebu kontinuální systematické podpory v oblasti identifikace nadaných žáků a studentů, jejich rozvoje a vzájemného propojení zapojených škol a učitelů. Plánujeme proto pokračovat na FSS MU vícedimenzionální hierarchický systém identifikace nadaných žáků, který bude vycházet ze skutečnosti, že koncept nadání není utvářen pouze vysokým IQ; je formován širokým spektrem specifických schopností a dovedností, ale i jistého nespecifického potenciálu, který se uplatní významněji jen v určitých oblastech (např. v oblasti biologie, chemie). Vzhledem k tomu, že skutečný rozvoj nadání se může uskutečňovat pouze tehdy, když se úzce propojí zájem žáka, jeho schopnosti a systematické vzdělávací aktivity, plánujeme pokračovat s nabídkou nově koncipovaných kurzů pro nadané žáky, které nabízí vědecké výukové centrum Bioskop na Přf MU. Tyto rozvojové aktivity budou dostatečně podnětné, badatelsky orientované a současně budou respektovat zjištěný profil schopností identifikovaných nadaných studentů v přírodovědných oblastech. V rámci plánovaných rozšířených mimoškolních vzdělávacích aktivit na MU plánujeme stav rozvoje schopností nadaných žáků dlouhodobě sledovat a současně zjišťovat efektivitu celého systému. V roce 2016 jsme na MU (i díky podpoře MŠMT) začali budovat systém identifikace a následného vzdělávání nadaných žáků v biologii a chemii. V roce 2018 je nám podařilo pokračovat v systému identifikace a práce s nadanými žáky. Od té doby se nám podařilo identifikovat 60 mimořádně nadaných žáků a studentů, kterým jsme připravili následné krátkodobé i dlouhodobé rozvojové programy. S ohledem na získané zkušenosti považujeme za důležité ve formování systému pokračovat a uzpůsobit jej zjištěným poznatkům a zkušenostem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.