Zvýšení kvality velkoplošného UV digitálního tisku atmosférickým plazmatem

Project Identification
FV40114
Project Period
5/2019 - 4/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Effetec s.r.o.

anotace bude doplněna