Development of in-situ monitoring technologies for the control of advanced surface and materials processing systems

Project Identification
OK 138
Project Period
6/1995 - 12/1998
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Vývoj monitorovacích technik pro pokročilé vakuové aparatury. Elipsometrie, rastrovací tunelová mikroskopie a hmotová spektroskopie. Procesní elipsometry s více vlnovými délkami světla. Vývoj programového vybavení pro procesní elipsometrii.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.