Project information
Dopady klimatické změny na tání sněhu a ledu v oblasti Antarktického poloostrova

Investor logo
Project Identification
GA20-20240S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Charles University

Projekt je zaměřen na studium dopadů klimatické změny na sněhovou pokrývku v oblasti Antarktického poloostrova. V této oblasti došlo v posledních více než 50 letech k největšímu nárůstu teploty vzduchu na Zemi. Vzájemná interakce mezi sněhovou pokrývkou a klimatem je dosud jen velmi málo prozkoumána. Za účelem dosažení cílů projektu bude hlavní důraz kladen na měření a hodnocení lokálních a regionálních klimatických podmínek ve vztahu k akumulaci a tání sněhové pokrývky s využitím údajů z meteorologických stanic, družic a klimatických modelů.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.